ETT :n laatusopimusohje

Laatusopimuksissa huomioitavia asioita, esimerkkejä:

 • Molempien osapuolten hyväksymä ja allekirjoittama dokumentti
 • Kuljetusalan/varastointia harjoittavan yrityksen tulee olla rekisteröitynyt Ruokavirastoon rehualan toimijaksi (rehuhygienia-asetuksen mukainen rekisteröityminen tai hyväksyminen)
 • Mitä autolla saa kuljettaa/varastossa saa varastoida? Esimerkiksi
  - vain positiivilistan yrityksen rehuja/rehuaineita
  - aineita, joita ei missään tapauksessa saa kuljettaa/varastoida
  - aineita, joiden kuljetuksen/varastoinnin jälkeen vaaditaan erityistoimenpiteitä (erityinen puhdistus, desinfiointi)
  - sivutuoteasetuksen ja TSE-asetuksen aiheuttamat rajoitukset, esim. lihaluurehujauho täytyy kuljettaa eri kalustolla/varastoida erillään elintarviketuotantoeläinten rehuista, kalajauho erillään märehtijöiden rehuista jne.
 • Rehun mukana seuraavat saateasiakirjat
 • Ajopäiväkirja, josta käy ilmi, millä tiloilla on käyty minäkin päivänä ja missä järjestyksessä
 • Auton/varaston puhtaus ja hygienia positiivilistan yrityksen vaatimalla tasolla. Puhdistuksista ja desinfioinnista tulee olla kirjallinen suunnitelma ja/tai ohje. Puhdistuksista ja desinfioinneista on pidettävä kirjaa, ja kirjanpito on tarvittaessa oltava positiivilistan yrityksen käytettävissä (esim. poikkeamatilanne/salmonellaepäily)
 • Varaston haittaeläintorjunta
 • Auton/varaston näytteenotto salmonellan varalta positiivilistan yrityksen vaatimusten mukaisesti (näytteenottokohteet, -tiheys, näytemäärät)
 • Mahdolliset asiakkaiden reklamaatiot ja kehitysehdotukset sekä liikennöitsijän/varastonpitäjän itse havaitsemat puutteet ja ongelmat saatetaan positiivilistan yrityksen tietoon
 • Liikennöitsijällä/varastonpitäjällä on oltava vastuuvakuutus, joka korvaa mahdollisen kuljetuksen/varastoinnin aiheuttaman vahingon positiivilistan yrityksen asiakkaille

 

Kuljetusalan ja varastointia harjoittavien yritysten työntekijöiden koulutus rehuhygieniaa koskien on hyvä varmistaa, ja mahdollisesti tarjota koulutusta yhdessä positiivilistan yrityksen oman henkilökunnan kanssa.

© ETT ry