Tilatason tautisuojaus

Tilatason tautisuojaus

Tarttuvien eläintautien ennaltaehkäisyssä tilatason tautisuojaus on ehdottoman tärkeää. Tuottajilla on suuri vastuu eläintensä terveydestä, mikä esim. kaikkien tilalla käyvien on syytä ottaa huomioon toiminnassaan ja kunnioittaa tilan periaatteita tautisuojauksessa.

Tilatason tautisuojaus nautatiloilla  päivitetty 9/2012

Tilatason tautisuojaus sikatiloilla  päivitetty 11/2012

Tilatason tautisuojaus siipikarjatiloilla päivitetty 3/2016

 

Tilatason tautiriskin arviointi

  Biocheck.UGent

  Prof. Jeroen Dewulfin luennot Suomessa 18.-19.10.2017 aiheena

  sikaloiden tautisuojauksen arviointi

  Luento 1

  Luento 2

  Nautatilat

  Tilatason riskien hahmottamiseen nautatiloilla voi käyttää apuna alla 
  olevaa lomaketta. Lomakkeesta voi tarvittaessa laatia tilan
  riskienhallintasuunnitelman.

  Tautiriskien kartoituslomake (nautatiloille)

  Lomakkeen täyttöohjeet

 

Tilakäyntiohjeita

Pelisäännöt tilakäyntejä varten (tilalle ja kävijöille)

Ohje siipikarjatiloilla kävijöille (päivitetty 30.3.2016) 

Tautisulku

Käytä tautisulkua oikein (2017)

Tautiriskien hallinta maatalouslomituksessa

Toimintaohjeet huoltomiehille ja asentajille (lypsykarja- ja lihanautatiloilla)

 

Muita tautisuojausohjeita

ETT:n ohjeet palkattaessa ulkomainen työntekijä suomalaiselle tuotantoeläintilalle

Ulkomaan matkaohje

Ohje matkanjärjestäjille

Ohjeet tiloille afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi

Virustartuntojen vastustusohjeet nautatiloille

Eläintautien ennaltaehkäisy eläinkuljetusten yhteydessä

Juomavesiohje

Tuhoeläinten torjunta

ETT:n kesäpossuohje (päivitetty 18.4.2018)

 

Maatilarakentaminen

Turvallisuusohjeita työntekijöille

Säkerhetsanvisningar för anställda (ruotsi)

Safety instructions for workers (englanti)

Ohutusnõuanded töötajatele (viro)

 

Lisää ohjeita löytyy mm.:

Nasevan ohjeet

Sikavan ohjeet

Siipikarjaterveydenhuollon ohjeet

© ETT ry