Eläinkauppa

Suurin riski tarttuvien eläintautien leviämiselle on eläinkauppa

Älä osta "sikaa säkissä", vaan vaadi tietoa sekä ostoeläimen että sen lähtötilan terveystilanteesta! Varmista, että saat tiedot kirjallisena.

Nautaketjun turvallisen toimintatavan ohjeita - pelisäännöt eläinliikenteeseen

Ohjeet:

Suositukset eläintautiriskien hallitsemiseksi eläinsiirtojen ja pitoeläinkaupan yhteydessä

Ohjeita pälvisilsan hallitsemiseksi eläinkaupan yhteydessä

Uuden eläinaineksen hankinta laajentaville tiloille

ETT:n ohjeet pitoon myytävän nautaeläimen tutkimiseksi salmonellan ym. varalta

Tarttuvien sorkkasairauksien hallinta eläinkaupassa

Kryptosporidioosi-ohje

Virustartuntojen vastustusohjeet nautatiloille

Salmonellanäytteenotto-ohje nautatilat

ETT:n ohje koskien eläinten vientiä Suomesta ulkomaille

 

Mycoplasma bovis -ohjeita

 

Eläinten tuontia koskevat ohjeet:

  • Yleisohjeet "Tuonti"-osiossa
  • Tuontieräkohtaiset ohjeet suoraan ETT:ltä: hannele.nauholz(at)ett.fi

 

Lomakkeet:

ETU- nautakarjan terveystodistus (paperilla täytettävä)

Naseva-järjestelmästä www.naseva.fi löytyvät sähköisesti täytettävät ja järjestelmään tallennettavat eläinlääkärintodistukset.

 

Ruokaketjuhanke:

Yhteiset pelisäännöt nautaketjun eläinliikenteeseen

© ETT ry