Sikojen tuonti on aina riski!

Riskiperusteisuus lähtökohtana

Sikojen tarttuvat taudit ovat Euroopassa yleisiä ja voivat Suomeen levitessään aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä ja eläinten hyvinvoinnin heikentymistä. Euroopan maista vain Norjassa - ja joiltakin osin myös Ruotsissa -sikatautitilanne vastaa Suomen tilannetta.

Villi- ja minisiat voivat kantaa samoja tauteja kuin tuotantosiatkin. Myös näiden maahantuonnissa tulee huomioida samat Ruokaviraston tuontimääräykset ja ETT ry:n lisäohjeet riskien hallitsemiseksi.

Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen! (Ruokavirasto)

Vastuu on tuojan!

ETT ry ohjeistaa sikojen ja karjunsperman maahantuontia sekä tarjoaa neuvontaa sikaloiden tautisuojausta ja terveydenhuoltoa yms. koskevissa kysymyksissä.  
 
Näiltä sivuilta löytyvien yleisluonteisten ohjeiden lisäksi 
ETT ry:n eläinlääkärit auttavat mielellään edellä mainittuja kysymyksiä koskevien tapaus- ja tilannekohtaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Lisätietoa myös Sikavasta.

© ETT ry