Siipikarjan tuonti keskittynyttä

Suomessa tuotantosiipikarjan maahantuonti on keskittynyt muutamille toimijoille, ja on siksi hallittua. Tuontitoimintaa harjoittavat tahot ovat kaikki sitoutuneet noudattamaan ETT ry:n ohjeita.

Lihasiipikarjatuotannossa broilereiden vanhempaispolvi tuodaan maahan karanteeni- ja tutkimusjärjestelyin keskitetysti (n. 90 % Suomen broilerintuotannosta perustuu vanhempaispolven tuontiin). Lisäksi tuodaan tuotantopolven broilerin siitosmunia. Osa munista haudotuista poikasista menee vientiin. Kalkkunasiitoseläimet tulevat maahan vanhempaispolven untuvikkoina, mutta satunnaisesti on tuotu myös tuotantopolvea siitosmunina lähinnä pienimuotoisen tuotannon tarpeisiin.

Munintakana-aines tuodaan maahan isovanhempais- ja vanhempaispolven untuvikkoina. Tuontitoimintaa harjoittaa kolme yritystä. Tuotantopolven siitosmunia on vuosien mittaan tuotu vain satunnaisesti. Tautiriskien kannalta alttiimpaa kananuorikoiden tuontia on kokeiltu yksittäistapauksissa, mutta se ei ole vakiintunut käytännöksi.

© ETT ry