Seuranta

1. Teurastamon omavalvonta
= perustaso, joka on käynnissä jatkuvasti koko maassa

- puhtausnäytteet kerran viikossa teurastamon suoliosastolta
- jos kuukauden ajanjaksolla kaksi positiivista näytettä, aloitetaan vähintään kaksi viikkoa kestävä teuras- ja välitysautokartoitus

2. Teuras- ja välitysautokartoitus
   Suositus:
* käytetään säännöllisesti eläinvälitystoiminnan omavalvonnassa
* alueellinen kohdistus riskialueille

- aloitetaan, jos suoliosaston puhtausnäytteistä löytyy salmonellaa (kohta 1)
- yksi yhteisnäyte kunkin eläinkuljetusauton lattialle kertyneestä lannasta
- positiivinen löydös johtaa aina tilatason tutkimussuositukseen kaikilla tiloilla,
   joilta on otettu eläimiä kyseiseen kuormaan (tutkimus yhteisnäytemenetelmällä ETT:n ohjeiden mukaan)

3. Tilatason tutkimus
   Suositus:
* ainakin kerran kaikilla tiloilla
* eläinkaupassa salmonellavakuutuksen suojeluohjeiden mukaisesti

- aina positiivisen teuras- tai välitysautolöydöksen tai kliinisen epäilyn perusteella
- yksilö- tai ryhmäkohtaiset (max. 20 eläintä) ulostenäytteet kaikista tilan eläimistä
- positiivinen löydös johtaa salmonellasaneeraukseen: tilalle annetaan rajoittavat määräykset ja laaditaan kirjallinen saneeraussuunnitelma
- usean positiivisen tilan löydös tietyllä alueella johtaa tilatason totaalikartoitukseen,
   jonka aloittamisesta päätetään elinkeinon ja viranomaisten yhteistyönä

4. Tilatason alueellinen totaalikartoitus
   Suositus:
* epäiltäessä salmonellan leviämistä useille tiloille tietyllä alueella

- kaikki tietyn alueen nautatilat tutkitaan samanaikaisesti yhteisnäyttein salmonellan varalta
- positiiviseksi todetuilla tiloilla toteutetaan salmonallasaneeraus
- alueen karjanomistajille ja sidosryhmille järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia salmonellan vastustuksesta
 

© ETT ry