Saneeraus

 • Eläin vapautuu salmonellatartunnasta, mikäli se ei saa uutta tartuntaa suun kautta 
 • Tartuntaketjun katkaisun onnistuessa suurin osa eläimistä vapautuu tartunnasta 3-4 kuukauden kuluessa
 • Salmonellavakuutuksen suojeluehdot edellyttävät hoitavan eläinlääkärin laatimaa kirjallista saneeraussuunnitelmaa

 

Ruokintalinjan puhtaus on saneerauksen onnistumisen kannalta oleellinen tekijä

 • Rehujen, erityisesti väkirehuvaraston, salmonellavapaus
 • ”Puhtaiden" ja "likaisten" kulkureittien erottaminen
 • Ruokintapöydän eristäminen
 • Ruokintalinjan puhtauden varmistaminen ympäristönäytteillä

 

Eläintiheyden pienentäminen

 • Tartuntapaineen alentaminen
 • Puhdistus- ja desinfektiotoimien mahdollistaminen
 • Hygienian ylläpito
 • Kroonikkojen poisto

 

Puhdistus ja desinfektio

 • Irtonaisen lian ja rojun poisto
 • Alkupuhdistus ja -desinfektio huolella, mahdollisesti pesufirmat
 • Jatkossa kuivadesinfektio rakennushienokalkilla, ruokintapöydän desinfektioon, esim. VIRKON-S, VIREX tms.
 • Liika kosteus usein haitallista; ei jatkuvaa runsasta veden käyttöä
 • Painepesuria ei tule käyttää eläinten ollessa navetassa; saattaa levittää tartuntaa
 • Kuivalannan desinfiointi kompostoimalla
 • Lietelannan desinfiointi kalkitsemalla tai ilmastamalla

 

Pikkuvasikat alttiita tartunnalle

 • Hyvä synnytyshygienia, tarvitaessa vasikan pesu desinfektioaineilla
 • Hyvä ruokintahygienia
 • Piimäjuotto ternimaitokauden jälkeen

 

Tartuntaketjun katkaisu navetasta pellolle

 • Salmonellapitoisen lannan levitys mielellään vain viljalle kylvettäville maille
 • Laitumien uudistaminen
 • Kovapohjaiset kulkureitit
 • Tarharuokinta
 • Rehun hapotus niittoruokinnassa

 

Säännölliset kontrollinäytteet tartunnasta vapautumisen jälkeen

 • Karjaan mahdollisesti jääneet kantajaeläimet saattavat levittää tartuntaa
 • Ympäristön salmonellareservoaarit saattavat aiheuttaa uuden taudinpuhkeaman
 • Saneerauksen vaatimat uhraukset menevät hukkaan, jos tartunta päästetään uudelleen leviämään

 

Lisää saneerausohjeita: kts. Ohjeet ja lomakkeet

© ETT ry