EFSA julkaisi uuden ASF-arvioinnin

13.07.2018

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA on julkaissut arviointinsa afrikkalaisen sikaruton ehkäisyyn tarvittavista toimista.EFSA on mm. arvioinut tarvittavia toimia viilisikojen suhteen ennen tartuntaa, sen aikana ja jälkeen. Villisioilla tiedetään olevan tärkeä rooli taudin leviämisessä.

Metsästyksellä tärkeä rooli taudin vastustuksessa

EFSAn asiantuntijat selvittävät tänään julkaistussa tieteellisessä lausunnossaan luonnonvaraisen villisikapopulaation tiheyttä Euroopassa ja arvioivat tarvittavia toimenpiteitä tiheyden alentamiseksi ja tartunnan saaneiden villisikojen pitämiseksi erillään terveistä lajikumppaneistaan. He myös tunnistivat tapoja havaita tartunta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Intensiivinen metsästys ja villisikojen ruokinnan lopettaminen ovat toimenpiteitä, joita suositellaan taudinpurkausten riskin alentamiseksi. Kun taudinpurkaus on käynnissä, olisi vältettävä toimia, jotka voivat lisätä villisikojen liikkumista (esim. Intensiivinen ajometsästys).

Alhainenkaan villisikatiheys ei välttämättä suojaa tartunnalta

Asiantuntijat eivät voineet määrittää villisikatiheydelle raja-arvoa, jonka alla virus ei leviäisi. ASF on levinnyt myös alueille, joilla villisikakanta on alhainen.

Lausunnossa korostetaan kaikkien asianosaisten sidosryhmien säännöllisen vuoropuhelun merkitystä valmiuden lisäämiseksi. Passiivinen valvonta - kuolleista villisioista ilmoittaminen ja niiden tutkiminen on edelleen tehokkain tapa havaita tartunta varhaisessa vaiheessa.

Villisikatiheyden arvioinnin yhdenmukaistaminen tärkeää Euroopassa

Lausunnossa korostetaan tarvetta yhdenmukaistaa tapoja, joilla villisikoja koskevia tietoja kerätään EU:ssa tietojen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. EFSA rahoittaa ENETWILD-hanketta, jolla pyritään keräämään ja yhdenmukaistamaan tietoja villisikojen maantieteellisestä jakautumisesta ja runsaudesta Euroopassa.

EFSA:n video ASF ehkäisystä (englanninkielinen)

© ETT ry